TOWARZYSTWO ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI

Adres Towarzystwa:

ul. Romockiego Morro 12 "Swiat Zdrowia,"
02-786 Warszawa
tel +48 510 530 190
email: akademia.psychotroniki@interia.pl 
www.trs.info.pl
Istniejemy od 1988 roku.
Nasza pierwotna nazwa to:
Psychotroniczne Stowarzyszenie Rozwoju Wyższej Świadomości "Refugium"

Ideologiem towarzystwa był i jest Józef Onoszko.
Ideologia Towarzystwa Rozwoju Świadomości opiera się na Uniwersalnych Prawach Szczęścia znanych od kilku tysięcy lat. Towarzystwo propaguje rozwijanie świadomości społeczeńtwa poprzez naukę i doświadczenie. Celem rozwoju świadomości jest polepszenie jakości życia ludzi i przyrody.

Uniwersalne Prawa Szczęścia:
1) Zdrowa, fascynująca i produktywna długowieczność
2) Wolność od troski o pieniądze
3) Instyktowna zdolność do unikania zdarzeń, które mogłyby spowodawać przedwczesną śmierć
4) Pełna oddania realizacja ładu, który rządzi bezmiernym wszechświatem
5) Głębokie zrozumienie faktu, iż należy być ostantim aby pozostać pierwszym na zawsze

Spełnienie tych praw uczyni człowieka szczęśliwym, zgodnie z definicją szczęscia utworzoną przez Władysława Tatarkiewicza "Szczęście jest to nieustający stan zadowolenia"

Symbol Towarzystwa
Symbolem Towarzystwa jest niebieski trójkąt równoramienny, z umieszczonym w środku złotym Anchem, tzw krzyżem Nilu.
Niebieski trójkąt symbolizuje aktywność intelektualną, czyli rozwój świadomości.
Złoty Anch symbolizuje Uniwersalne Prawa Natury odkryte i usystematyzowane przez legendarnego założyciela Egiptu HERMESA TRISMEGISTOSA.
Na Uniwersalnych Prawach Natury opiera się funkcjonowanie całego wszechświata w skali mikro i makro, a prawa naukowe są tylko ich wycinkowym powieleniem.
Wokół trójkąta umieszone są napisy wskazujące harmonijny rozwój człowieka, jednocześnie trzema drogami zgodnie z przemyśleniami wszystkich mędrców wszechczasów.


by: Sal